Pracownicy

  • Napisane przez 

Renata Sowińska
dyrektor

Monika Mikulska
bibliotekarka

Małgorzata Piekutowska
bibliotekarka

Katarzyna Pawłowska
animatorka kultury

Paweł Jankowski
specjalista

Elżbieta Goździarska 
pracownik gospodarczy