Pracownicy

  • Napisane przez 

Renata Sowińska, Dyrektor

Liliana Gawrońska,
p.o. Kierownika Biblioteki

Monika Mikulska, Bibliotekarka

Katarzyna Pawłowska, Animatorka kultury

Małgorzata Piekutowska, Bibliotekarka

Paweł Jankowski, Specjalista